Body Building Competition

55 Kilos Group

Shashikant Gude (Sai Active Fitness) 1st Winner
Santosh Thombre (New Rashtriy Vyayam Shala) 2nd Winner
Navin Bhagat (Ma Saheb Gym) 3rd Winner
Sanjay Pawar (Sai Active Fitness) 4th Winner
Karasan Patel (Krushna Gym) 5th Winner

60 Kilos Group

Mahesh Jadhav (Ganaraj Gym) 1st Winner
Nitin Mhatre (Sai Pragati) 2nd Winner
Gajanan Palav (R M Bhatt) 3rd Winner
Imaran Shaikh (Gavali Fitnesst) 4th Winner
Sachin Bandekar (Sachin Fitness) 5th Winner

65 Kilos Group

Chetan Kambli (Gurudatt) 1st Winner
Jagesh Datt (R M Bhatt) 2nd Winner
Sandip Chavan (Sai Active Fitness) 3rd Winner
Shreenivas Kharavi (Sai Active Fitness) 4th Winner
Prasad Rane (Shivneri Gym) 5th Winner

70 Kilos Group

Sanket Gayakwad (Pinnacle Gym) 1st Winner
Vivek Shirke (Shiv Shakti Gym) 2nd Winner
Romieo Marjis (Gurudatt Gym) 3rd Winner
Swapnil Nevalkar (Siddhivinayak Gym) 4th Winner
Anant Nachare (Nayar Gym) 5th Winner

75 Kilos Group

Sachin Dongre (Shelar Gym) 1st Winner
Jagdish Kadam (R M Bhatt) 2nd Winner
Sandip Pedanekar (G9 Fitness) 3rd Winner
Kiran Marathe (Sai Active Fitness) 4th Winner
Anant Nagare (Shelar Gym) 5th Winner

75 Kilos Group (Above)

Suhas Khamkar (Shahu Nagar Vyayam Shala) 1st Winner
Mahesh Rane (Balmitra Vyayam Shala) 2nd Winner
B. Alok (Alex Gym) 3rd Winner
Harshad Kate (Balmitra Vyayam Shala) 4th Winner
Ganesh Urankar (R M Bhatt) 5th Winner

TITLE Winner – Winner Shuhas Khamkar (Shahu Nagar Vyayam Shala)