Kabbadi

Ladies Group

Snehavikas Krida mandal(Bhandup) 1st Winner
Dattaseva Krida Mandal (Goregaon) 2nd Winner
Smita Patil, Dattaseva (Goregaon) Best Chadhai
Priyanka Rane, Snehavikas Krida mandal(Bhandup) Best Pakad

Mens Group

Sarvokrusht Kheladu : Nivrutti Khandekar ,Shree Ganesh Krida Mndal (Parle)

Shree Ganesh Krida Mndal (Parle) 1st Winner
Gaondevi Krida Mandal (Parle) 2nd Winner
Sanket Jafti, Shree Ganesh Krida Mndal (Parle) Best Pakad
Sukumar Chaulakar,Gaondevi Krida Mandal (Parle) Best Chaddi