Mallakhamb Results

Age GroupTitleWinner Name
Under-14 Boys Group1st WinnerShravan Satve (Goregaon Gymkhana)
 2nd WinnerHarsh Nikam (Samarth Vyayam)
 3rd WinnerShardul Hrishikesh (Goenka Education Trust)

Age GroupTitleWinner Name
Under-14 Girls Group1st WinnerVibhukti Kelskar (Samartha Vyayamshala)
 2nd WinnerShrishti (A.I.G.M)
 3rd WinnerSejal Vasta (Samartha Vyayamshala)

Age GroupTitleWinner Name
Above-14 Boys Group1st WinnerSagar Owalkar (Tsukhara)
 2nd WinnerSagar Rane (Samartha Vyayamshala)
 3rd WinnerAkshay Taral (Parleshwar

Age GroupTitleWinner Name
Above-14 Girls Group1st WinnerIshika Tulaskar (Sane Guruji)
 2nd WinnerRupali Gangawane (Tsukhara)
 2nd WinnerArchita Mokal (Dronacharya)
 2nd WinnerJanhavi Jadhav (Parleshwar)

Age GroupTitleWinner Name
Under-14 Pyramid Boys Group1st WinnerDronacharya Vyayamshala (Raj, Aryan, Divyanshu, Pratosh)
 2nd WinnerB.S.C.C. (Dwarkadish, Rudra, Shubh, Niranjan)
 3rd WinnerParleshwar Vyayamshala (Shravan, Vedant, Aadi)

Age GroupTitleWinner Name
Under-14 Pyramid Girls Group1st WinnerMahatma Ghandhi (Pranali, Tanshree, Sakashi, Shravani)
 2nd WinnerDronacharya Vyayamshala (Pranaya, Rutika, Sai, Vallari)
 3rd WinnerParleshwar Vyayamshala (Avani, Tanshree, Devanshi)
 3rd WinnerA.I.G.M. (Shrishti, Rashi, Arya, Shreya)

Age GroupTitleWinner Name
Above-14 Pyramid Boys Group1st WinnerTsukhara Sports Academy (Abhishek, Sohail, Sagar)
 2nd WinnerDahisar Sports Foundation (Aditya, Omkar, Samartha, Samprat)
 3rd WinnerShree Samarth Vyayam (Keval, Shantanu, Sagar)

Age GroupTitleWinner Name
Above-14 Pyramid Girls Group1st WinnerGoregaon Gymkhana (Mrudal, Aditi, Mrunal, Gayatri)
 2nd WinnerSane Guruji (Natasha, Ishika, Aishwarya)
 3rd WinnerShree Samarth Vyayam (Ashika, Anushree, Upasana)

Age GroupTitleWinner Name
Gents GroupBest PlayerSagar Owalkar (Tsukhara Sports Academy)

Age GroupTitleWinner Name
Ladies GroupBest PlayerIshika Tulaskar (Sane Guruji)